web templates free download

MAXBLUE

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

MAXBLUE e oфициален вносител за България на марките Linder, Mingolla, Yamarin и дилър на Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury

С достъпа до този уебсайт Вие се съгласявате да се обвързвате с тези условия („условия“). Моля, прочетете ги внимателно. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с тези условия, не трябва да посещавате този уебсайт.

1. Информацията, съдържаща се в уебсайт maxblue.bg, е предназначена само за общи информационни цели. Изображенията, съдържащи се в този уебсайт, са защитени с авторско право и са собственост на показаните търговски марки. MAXBLUE полага всички разумни усилия да гарантира, че информацията на този уебсайт е точна към момента на включването. Възможно е обаче да има неточности и случайни грешки, за които MAXBLUE се извинява.

2. MAXBLUE си запазва правото по всяко време и без предизвестие да подобри, модифицира, промени, временно прекрати или окончателно прекрати целия или част от този уебсайт и да ограничи или забрани достъпа до него.

3. Тези условия могат да бъдат изменяни от MAXBLUE от време на време.

4. Използването на уебсайт maxblue.bg и изтеглянето от него, както и действието на тези условия, се управлява в съответствие със законите на България. Българските съдилища имат изключителна компетентност по всички спорове, произтичащи от използването на този уебсайт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА:

За Клиент се счита всяко лице, използващо уебсайт maxblue.bg собственност на Студио Макс ООД и което е подало запитване или поръчка, след като се е съгласило с тези условия. Ползователят този уебсайт се задължава да попълва правилно полетата във формата за контакти и да не предоставя грешна информация за себе си.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА MАXBLUE:

1. MAXBLUE си запазва правото да променя показаните цени, без предупреждение, по всяко време, като цените плащани от клиента са цените, които са били актуални в момента на поръчване - за целта клиентите ни получават копие от оферта, поръчка и/или Договор за доставка и др.

2. MAXBLUE не е отговорен за щети, нанесени от Вас, използвайки нашите продукти.

3. MAXBLUE си запазва правото да не изпълни поръчка, ако тя не съответства на тези условия.

4. MAXBLUE се задължава да показва цените според Закона за електронната търговията, т.е. всички цени са платими в български лева по курса на БНБ за посочената валута, без ДДС и без включена цена за доставка.

5. MAXBLUE се задължава да не предоставя Вашата информация на трети лица и да не я използва за други цели, освен за изпълняване на поръчката.

6. Таксите за доставка и обслужване ще бъдат добавени към цената. Двигателят не е включен в цената на лодката.

7. Съдържанието на пакетите с оборудване и тяхната наличност може да варира в зависимост от страната. Моля, проверете наличността и съдържанието.

8. MAXBLUE си запазва правото да променя модела, цвета, оборудването и ценообразуването без предизвестие. Стандартното оборудване може леко да се различава в различните страни. Брошури и уеб изображения показват опции и аксесоари, които не са стандартно оборудване. Данните за изпълнението са само примерни и цветовете се възпроизвеждат възможно най-точно поради ограничения в печатната технология.

9. Посочените по-горе скорости са показателни и са достигнати при тестови условия. В действителност скоростта - особено максималната скорост - варира силно. Състоянието на вълната, вятърът, изборът на витлото, височината на монтиране на двигателя, ъгълът на подредба, тапите за подстригване, чистотата на дъното, количеството гориво и състоянието на натоварване влияят върху скоростта на лодката. Така предоставените данни за експлоатационните характеристики не трябва да се третират като гаранция за скорост.

Студио Макс ООД